Дүүрэг

Дэлгэрэнгүй хаяг

Үл хөдлөхийн төрөл

Өрөөний тоо

Нийт үнэ (₮)

Үл хөдлөхийн төлөв

00 өрөө

Нийт талбай

{{ property.price | number:0}}₮ {{ property.district | translate }}, {{ language(property, 1) }}, {{ language(property, 2) }} / {{ language(property, 3) }} өрөө
ОНЦЛОХ

Дэлгэрэнгүй

{{ property.district | translate }} / ЗарнаТүрээслэнэ

{{ property.total_area }} m2

{{ property.description | limitTo: 65 }}{{ property.description.length > 65 ? '...' : '' }}

{{ property.date }} {{ property.seen }}

{{ selected.district | translate }} {{ language(selected, 1) }} {{ language(selected, 2) }} {{ selected.apartment_no }}
{{ selected.price | number:0}} ₮ / {{ language(selected, 3) }} өрөө / {{ selected.total_area }} m2